5592-logo-de-kleine-wei-bijgesneden.jpg
Onze dagopvang groep

Onze dagopvang groep

{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_Intro

Meer over Onze dagopvang groep

Koningin Wilhelminalaan 29

3372 AA Hardinxveld-Giessendam

Telefoon: 0184-635564

 

Openingstijden

De Kleine Wei staat voor flexibele opvang. Het kinderdagverblijf is standaard open tussen 7.30 en 18.00 uur, maar als ouders aangeven dat een half uur eerder of een half uur later nodig is, is het mogelijk dat ouders een half uur opvang extra afnemen aan het begin of aan het eind van de dag. Daarmee wordt de openingstijd voor die ouders verruimd.

Daarnaast is het mogelijk om halve dagen af te nemen. Een halve dag in de ochtend is van 7.30-13.00 uur en een halve dag in de middag is van 13.00-18.00 uur. Ook hierbij is het mogelijk een half uur flexibele opvang af te nemen van 7.00-7.30 uur of van 18.00-18.30 uur.

Kinderopvang De Kleine Wei is gesloten op de nationale feestdagen. 

Kerst: 25 December en 26 December
Nieuwjaarsdag: 1 Januari
Tweede paasdag: 1 april 2024
Koningsdag: 27 april 2024
Hemelvaartsdag: 9 mei 2024
Tweede pinksterdag: 20 mei 2024

{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_openingstijden
{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_tarieven

Tarieven

Tarieven 2023

Kinderdagverblijf de Kleine Wei hanteert een uurprijs van € 9,10.

Tarieven 2024

U kunt bij ons kiezen uit verschillende pakketten met bijbehorende tarieven:

  • 52 weken pakket: € 10,25
  • 48 weken pakket: € 10,35
  • 40 weken pakket: € 10,45

De openingstijden voor de dagopvang zijn 7.30-18.00 uur *)

 

*) Het is mogelijk een 1/2 uur bij te kopen. Van 7.00 tot 7.30 uur en van 18.00 tot 18.30 uur.

Alle tarieven die Kinderopvang De Kleine Wei hanteert zijn te vinden in de prijslijst. Dit is de prijs per maand excl. teruggave kinderopvangtoeslag.

Flexibele opvang

Soms is het nodig dat u een keer opvang nodig heeft, bijvoorbeeld als u naar een arts moet. Dan is het mogelijk om incidenteel opvang af te nemen. Het gaat dan om korte opvang van een aantal uur.

Kinderopvangtoeslag:

In 2024 is het bedrag vanuit de overheid waarover vergoeding kan worden gekregen voor de dagopvang € 10,25.

Download hier de kinderopvangtoeslagtabel. Daarin staat welk percentage via de kinderopvangtoeslag terug is te vragen.
LET OP; Het eerste kind is het kind met de meeste opvanguren per maand.

Of maak zelf een berekening op http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Inspectierapport GGD

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

De rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang en peuterspeelzalen kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak en klachten.

De GGD voert ieder jaar bij alle kinderopvangorganisaties een inspectie uit. Voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam  doet zij dit ook bij De Kleine Wei voor Onze dagopvang groep om vast te stellen of wij voldoen aan de eisen die de overheid stelt.

Inspectierapport GGD

 

{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_inspectierapport