5592-logo-de-kleine-wei-bijgesneden.jpg
Pedagogisch Visie en beleid

Pedagogisch visie en beleid

In het pedagogisch beleid wordt de, voor kinderopvang De Kleine Wei, kenmerkende visie op de opvang van de kinderen beschreven. We beschrijven de manier waarop wij de kinderen een emotioneel en sociaal veilige omgeving bieden. Vanuit die basis stimuleren wij de kinderen in het ontwikkelen van hun persoonlijke en sociale competenties en zorgen wij voor de overdracht van normen en waarden.  Hoe wij zodoende zorgen dat de kinderen spelenderwijs bij ons kunnen leren, is te lezen in de  actuele versie van ons pedagogisch beleidsplan.

Pedagogische vaardigheden van onze medewerkers

 Medewerkers zijn in staat om met een kind te communiceren op hun leeftijds- en belevingsniveau. Dit betekent dat er op de groep continu interactie is tussen de medewerkers en de kinderen. Ook communiceren met de jongste kinderen is daarom erg belangrijk en medewerkers moeten in staat zijn ook van baby’s de communicatie te kunnen volgen.

Bekijk ook ons beleidsplan veiligheid & gezondheid